Föreningen Äldreomsorgen i Ekenäs r.f. grundades 1999. Föreningen vill skapa förutättningar för en utökad sysselsättning och förströelse för dem som nyttjar äldreomsorgen. Föreningen vill också ta initiativ och ge förslag till åtgärder för utvecklandet av en trygg och värdig äldreomsorg samt en meningsfull vardag.